תוצאות חיפוש במאגר יזכור
תוצאות - מתוך 213
דוב זגורי
רחמן אריה
יעקב כהן
רמשון רפאל
מרים מולכו
בודו יוסף
קסטן אברהם
שטרלינגר אברהם
וייל יוחנן
בנימין קליין
נגלי חיים
יוסף גלוסמן (יו)
צפוני נחום
קרול דוב
טריגר יורם
ששון יצחק
אהרון מרקמן
סגל (אהרון) רוני
גל אריה
הראל אורי (קצ'ה)
יודקוביק שמעון
מרלנדר יורם
פורת נפתלי
גלעדי אביהוא
אוקו אסף
פרידלנדר אילון
נויפלד יעקב
אלי (אליעזר) ישי
קלר יוסי
מליק יריב
הובר אלון
ציפורי חיים
הורביץ שמואל
אשוח משה
אשוח חיה
שלו תחיה
שלו יצחק
רוזנטל שולה
שץ אריה
קרוסקל אידה
קרוסקל טוביה
קפלן שושנה
קפלן יוסף
שנקמן פרומה
שנקמן גרישה-צבי
גלעדי אסתר
רחמן שרה
זיסמן יעקב-ינק
זיסמן  שרה
הורביץ נמרוד
אפרתי רוזה
אפרתי יהודה
רוזנר דבורה
לוין דן
לביא אברהם
לביא פרידה
רוטנברג אליעזר
רוזנטל שלמה
רוזנטל  קטי
רוזנטל דני
ארצי פרומה
ארצי מרדכי
אלון זינה
נחמן דן
 הורביץ  רות
אבלס דן
מרקמן  שרה
זייל יעקב
הובר עוזר
קופרברג מרגוט
שרעבי מאיר
אסטרחן פניה
אסטרחן אליהו
מדניקוב חנוך
קרול ליובה
בר חיים
ישראלי  חיים
גורלי נתן
אייכנהולץ ציונה
כרמי פוליה
ישראלי שולמית
מילר ידידיה
טובה בן צבי
לב חביבה
לב אליעזר
גליק אושר
גליק  שושנה
גורלי  חיה-גוט
יובל ראובן
ברמן יצחק
ברנזון מנדל
ברנזון אברהם
ברמן מינה
שוסטק ברוניה
גולדבלט שמואל (מולקה)
שוסטק צבי
נגלי  איתן
אלון מאיר
אלון יואב
אוקו בלומה
מלמוד יוסף
מלמוד  חדוה
16.12.1906
אריאל פסיה
אריאל משה
נויפלד בלומה
נויפלד משה
נגלי סוניה
נורקין שלמה
מירון משה
מליק יעל
אשכולי-קוניאק יפה
מרלנדר זאב
פרמונט רבקה
פרמונט יעקב
קרול יגאל
ברנזון אלישבע
שפורן הדסה
שפורן יהודה
בירנברג -טריגר לאה
בורוביק דשה
שטיין יוסף
ברזילי משה
חרמוני יהודה
חרמוני יפה
טבריך רפאל
טל פוסי
לוין אדית
לוין אברהם
רייכל פאולינה
רייכל יעקב
כרמלה בר
ברזילי קרסה
לנדאו קטה
לנדאו מתתיהו
מיכאל מאיר-אוקי
יודקוביק אריה-לייבל
קלר מנחם
יודקוביק לאה
חרמוני יצחק
צור דורה
מרקמן רחל
יעקובסון פיבוש
הרשוביץ שפרה
יעקובסון זלדה
טובה צפוני
בכר דן
צפוני לינה
נויברגר גדעון
איזנברג זלטה
איזנברג יעקב
גלר שלום
פורת בתיה
נויברגר גרדה
קלר שרה
טריגר טמי
זייגר רבקה
ארזי מרים
גוטליב שרה
גוטליב אלחנן
זייגר בנימין
שלגי זמרי
רנצנברג רחל
רנצנברג אריה
קור שמעון
קור חיה
פייגלין פייגלה
רבינוביץ יודק'ה
ארצי חיים
נחמן רחל
צביקו אלי
שטיינבך מלכה
שטיינבך פרץ
הרשוביץ סשה
הירש מנפרד
אשכולי יעקב
אלון חוה
אורן וילי
קופרברג מאיר
בכר רות
אורן מירה
אלון זלמן
הורביץ נחום
אלמוג יהודה
אלמוג חוה
יעקב עליזה
הורביץ יהודית
מיליך קרל
פרנקל עליזה
עמיהוד גינזבורג  - עמי גיא ז"ל
גלעדי ישראל
שלגי זהבה
גולדבלט חווקה
אגמי חיה
אגמי משה
הובר הלה
זלצר חנה
עציון אלמוג
בריל מאיר
רוזנברג מירה
מייליך אני
זמירי חיה