title
title
title
title
title
title
קרן איתי ע"ש אפרא
מה פתאום תשלום ?
ראשית יש לדעת כי כל ההשקעות בפרויקט זה, למעט שיפוץ המבנה, בוצעו ע"י המשפחה. אנו רואים בהשקעה זו מעשה הנצחה ואין לנו כל כוונה לממנה מפעילות המוזיאון. כל ההכנסות מפעילות המוזיאון מוקדשות
" לקרן איתי על שם אפרא נוי"

סיפורו של איתי.
איתי, נינו של אפרא, הוא ילד מקסים אשר אובחן בילדותו באוטיזם. בתקופה האחרונה שותף איתי במהלך "קוד האוטיזים" פריצת דרך בקנה מידה עולמי, שמאפשרת לילדים על הספקטרום האוטיסטי להיפרד מעולם האוטיזם ולהיות ילד ככל הילדים.
"קרן איתי על שם אפרא נוי" תתמוך במימון עלויות "מהלך קוד האוטיזם" של איתי עד להשלמתו והבאתו אל עולם הילדים הרגילים. כשיושלם המהלך של איתי תוסיף הקרן לתמוך במשפחות שילדיהן יצטרפו למהלך קוד האוטיזים.
מספר חשבון הקרן הוא: 105/332729 בבנק הבינלאומי בקריית שמונה.
תרומות תתקבלנה בברכה.
עוד על סיפורו של איתי ניתן ללמוד ב: www.autismcode.co.il/itai.asp