title
title
title
title
title
title
העץ הנטוי

שורשיו של העץ הנטוי

 

שורשיו של הברוש  הנטוי באלג'יר.

בשנות ה-20 החליט ה"ברון הנדיב" לנטוע עצים במושבותיו, העביר כמות גדולה של עצים

 מאלג'יר לצרפת ומשם בדרך הים לא"י.

כאן הכינו הפקידים לכל ישוב כמות מסוימת של עצים והודיעו להם לבוא לקחתם.

שמעו על כך אנשי כפר גלעדי והגיעו אף הם לנמל.

כמות העצים שקיבלו לא סיפקה את רצונם,לכן העמיסו על עגלתם עצים שנראו להם "נטושים"

 ומיהרו לשוב לכפר גלעדי.

מיד הזדרזו ונטעו את העצים סביב הקיבוץ הצעיר ואף הקפידו לנטוע ליד כל בית 2 עצים.

 העץ הנטוי ניטע ליד הבית שבעבר שימש כהנהלת חשבונות.

כאשר גילו את הדבר בעלי העצים ה"נטושים" דרשו מאנשי כפר גלעדי להחזיר להם את העצים, אך הברון פסק:

 "אין לעוקר  עצים הנטועים באדמת ארץ ישראל" והביא עבורם עצים אחרים.

                   

  ברוש ז ה הינו סוג נדיר ואף בוטניקאים מומחים מתקשים לגדלו בארץ

כתבות מן האתר

ארכיון

ארכיון