title
title
title
title
title
title
ציוני דרך
1916 – 1926 צעדים ראשונים

 

19.10.1916 -שמחת תורה - קבוצת אנשי ה"שומרעולה לכפר גלעדי

1917  - הוקם צריף העץ הראשון על הגבעה מכאן השם הערבי  "תחשיבה".

1917 -  נאסרו כל הגברים, הישוב נחרב ונעזב.

           כמה שבועות לאחר מכן שוחררו חלק  מן הבחורים, עם שובם,

           הוקם המקום שנית.

1918-  ישראל גלעדי נפטר  - על שמו נקרא הישוב כפר גלעדי.

          הוחל בבניית בית האבן הראשון

1920 -  מאורעות תל –חי, הנופלים נקברים בכפר גלעדי.

1921 -  נבנה בית האבן הראשון בכפר גלעדי.

           כל תושבי הגבעה אדם ובהמה וכל מוסדותיהם חדר אוכל,

           בית הספררפת וארווה משתכנים בבית זה.

           כיום משמש הבית כארכיון.

1922 -  החלה עלייה ב' מלבנון דרך כפר גלעדי.

           כ-  8000 עולים שעלו בעלייה בלתי לגאלית עוברים בכפר גלעדי.

1922 - ניטע ה"גן הצרפתי" - מטע הנשירים הראשונים שניטע  בארץ.

1923 - הוקם ענף גן הירק ונרכשו הטרקטור הראשון וה"לוקומוביל" שהניעו את מכונת הדיש.

1924 - הוחל בבניית בתי אבן למגורים.

         נופלי תל-חי מועברים למנוחת עולם בבית הקברות.

         הוקמה הארווה

1925 - פלוגת החוצבים של "גדוד העבודה" פתחה מחצבה  בגבעת החוצבים.

1926 - איחוד כפר גלעדי ותל-חי.

 


שנות השלושים ועד הקמת המדינה

 

1929 - מאורעות בארץ ישראל ,חלק ממאגר הנשק של כפר גלעדי הועבר לרשות ה"הגנה".

          נרכש מכשיר הרדיו הראשון.

1932- איחוד כפר גלעדי עם קבוצת "נצ"ח"

           חניכי ה"שומר הצעיר"  נצ"ח  מצטרפים

          לכפר גלעדי ומביאים אתם תנופה ושינוי.

1935 - ענף המחצבה נפתח שניתנרכשה מכונת חצץ ראשונה.

1936 - מצטרפים ה"יקים" קבוצה ראשונה של עולים מגרמניה מצטרפים לקבוץ ומביאים איתם רוח חדשה של תרבות  ועשייה.

1936 - נסלל הכביש הראשון לקיבוץ.

40 – 1939 נחפר בסתר סליק הנשק של "ההגנה".

1942 - נפתח בית המרגוע.                                                 לאלבום התמונות

1943 - הוקמו ברכות הדגים על אדמת ג'חולה.

1946 - מצור על כפר גלעדי-חיפוש נשק שלושה מבין תושבי הגליל שחשו לעזרה וניסו לפרוץ את טבעת הכיתור נפלו חלל בידי הבריטים.

1948- מלחמת העצמאות – מסגריית כפר גלעדי הופכת לבית יצור אמצעי לחימה כאן מייצרים את "מפנה המחסומים" ואת ה"דווידקה" המפורסמת.1960 - 1949

1949 - הוחל בבניית שיכון ותיקים א'.

1950 - נחנך חדר האוכל השני.

1950 - הפילוג בתנועה הקיבוצית  כפר גלעדי מצטרף לאיחוד הקבוצות והקבוצים.

1951 – חברים מדפנה מצטרפים לכפר גלעדי.

1951 – ניטע המטע בג'חולה.

1951 – הפרה סתווית הוכתרה כאלופת ישראל

           בתנובת חלב.

1952 – אדמות נעמה נמסרו לקיבוץ.

1954 - נבנה שיכון ב'

1955 - שריפה גדולה כילתה צריפים וחורשת אקליפטוסים, ובמקום נבנה שיכון ד'.

1956 - נפתחה ברכת השחייה.

1957 - ענף המחצבה מתחיל בשלישית ותופס מקום מרכזי בין ענפי הקבוץ.

          נבנה שיכון ג'.

1958 - הוקם מפעל "מחפרים".

          נסגר ענף הצאן.

1960 - נחנכו המרפאה ומועדון לחבר.

          נבנה שיכון ד'.
1990 - 1960

1963 - הוקם ה"פארק" ע"י חברת הילדים

1968 - נסגר מפעל "מחפרים".

1971 - ילדי כיתות ז' – יב' עוברים ללמוד בביה"ס "עמק החולה".

1974 - הוחלט על לינה משפחתית.

1975  - הוחל בייצור משקפיים במפעל "פירמיד" לימים  "גליל אופטיק".

1975 - נפתח הכלבו.

1977 - שריפה גדולה שכילתה את הרפתות והמתבנים.

1978 - נחנכה הרפת החדשה.

1979- קטיושות נחתו בחצר הקיבוץ והסבו נזקים.

1983 - נחנך הלול החדש.

1983 - נחשף  סליק הנשק של ה"שומר".

1984 - הושלמה בניית מפעל ה"אבקות".

1984 - הושלמה מערכת הטלפונים.

1985 - נחנך חדר האוכל השלישי.

1985 - נחנך מרכז נעורים.1990   - שריפה גדולה במכוורת ענף המכוורת  נסגר.

1992 -  החלו בבניית שיכון ט'.

1994 - נבנה מועדון  "פיס לקשיש"

1995 - נחנך בית הסיעוד המשופץ

1996 - נחנך רשמית סליק "ההגנה"

2001 - הוכנס הכרטיס החכם  "חכמולוג"

2002 - מפעל גליל אופטיק – G.O  נסגר.

2003 - הפרטת מזון.

2004 - שינוי אורחות חיים - מעבר להפרטה מלאה.

2004 - סגירת הלינה בנעורים.

2005 - הושלמה בניית כביש הכניסה לקיבוץ.

2006נחנך רחוב הלולים.

         ניטע פרדס אשכוליות אדומות בגחל.

2007-  ניטע מטע רימונים

          נחנך מתקן המוזיאקה החדש

          הוקם מפעל מיקרוגיל במחצבות

          חג ה-90+1

2009 -

2011  - הדקל ליד בית בלה חלה ומת

           נחנכה בריכת השחייה החיצונית החדשה

 

2012 - החלה הכנת השטח לבניית שכונת "מול החרמון"

2013 - שודרג הכביש מן הכניסה לקיבוץ ועד המלון

כתבות מן האתר

ארכיון

ארכיון