title
title
title
title
title
title
עדכון נוסף בנושא הסדרי הבנייה בקיבוצים בעיקבות ישיבת ממ"י ביום א 22/6
שלום רב,
אתמול, יום א' ה 22.6.14 - עלו על שולחנה של מועצת מקרקעי ישראל שתי הצעות החלטה שמטרתן להסדיר את שאלת הבנייה למגורים בקיבוצים.
הראשונה, "חלופת האגודה", חלופה נוספת ל 751 ו 1155- - מאפשרת לחברים לבנות את ביתם על קרקע שהקיבוץ ירכוש במרוכז מרשות מקרקעי ישראל תוך מתן זכויות מתאימות בבית שייבנה. השנייה הינה מסלול שיאפשר המשך בנייה סדירה בקיבוצים שלא יכולים או לא רוצים לשייך, תוך הכרה במימון הבניה שמקורו בפיקדון או השקעה של החברים, אשר ייפדו במקרה של עזיבה או פטירה ("מסלול הפקדון"). ההצעות הוגשו בעקבות
דו"ח וועדת בנצי ליברמן לשר השיכון ומנכ"ל משרדו ולאחר שנשמעה גם התייחסות מפורטת של הצוות התנועתי העוסק בנושא ואנשי המקצוע המלווים אותו. בבסיסן של שתי ההצעות עומד
העיקרון כי הקיבוץ ישאר בעל יכולת לממש צורת חיים קהילתית ייחודית ולאפשר המשך קליטה גידול וצמיחה.

להמשך קריאת העידכון הורד את הקובץ המצורף...

כתבות מן האתר

ארכיון

ארכיון