title
title
title
title
title
title
היערכות לרעידות אדמה - קב"ט המועצה

שלום רב,

 

בעקבות ארבעת רעידות האדמה הקלות שהתרחשו לפני כמה ימים אבקש לנצל הזדמנות זאת להזכיר כי התרחיש הנ"ל קיים ויש בידנו כיצד להיערך.

 

מצורף

א. דף הנחיות לתושבים, , מצורף קישור לאתר http://www.oref.org.il/10650-he/Pakar.aspx#par_3

 

ב. דגשים להערכות הקיבוץ

 

ברכה

 

אסף לנגלבן

מנהל אגף מוניציפאלי וקב"ט המועצה

בטחון

כתבות מן האתר

ארכיון

ארכיון