title
title
title
title
title
title
40 שנה למלחמת יום הכיפורים - הרצאתו של אורי אור
https://kfar-giladi.webaxy.com/media/sal/pages_media/60/f5_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%91%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%2028.9.13.jpg

כתבות מן האתר

ארכיון

ארכיון