קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fkfar-giladi%2Ewebaxy%2Ecom%2Fcgi-webaxy%2Fsal%2Fsal%2Epl%3Flang=he%26ID=390038_kfargiladi%26act=view%26dbid=docs%26dataid=205%26fid=f5%26name=%D7%97%D7%A6%D7%99%201%20-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%202017%2Epdf