קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fkfar-giladi%2Ewebaxy%2Ecom%2Fcgi-webaxy%2Fsal%2Fsal%2Epl%3Flang=he%26ID=390038_kfargiladi%26act=view%26dbid=docs%26dataid=203%26fid=f5%26name=%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F%201%20-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-%202017%2Epdf