קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fkfar-giladi%2Ewebaxy%2Ecom%2Fcgi-webaxy%2Fsal%2Fsal%2Epl%3Flang=he%26ID=390038_kfargiladi%26act=view%26dbid=docs%26dataid=174%26fid=f5%26name=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A7%20%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94%203%2E3%2Epdf