קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fkfar-giladi%2Ewebaxy%2Ecom%2Fcgi-webaxy%2Fsal%2Fsal%2Epl%3Flang=he%26ID=390038_kfargiladi%26act=view%26dbid=docs%26dataid=152%26fid=f5%26name=%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%A2%D7%99%20%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%2Epdf