קבצים

https://kfar-giladi.webaxy.com/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=390038_kfargiladi&act=view&dbid=docs&dataid=152&fid=f5&name=%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%A2%D7%99%20%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf