קבצים

https://kfar-giladi.webaxy.com/media/sal/docs/113/f5_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%96%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%96%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%93.doc