קבצים

https://kfar-giladi.webaxy.com/media/sal/docs/108/f5_%D7%90%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%94%20%D7%9C-%2012%20%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D.doc