קבצים

https://kfar-giladi.webaxy.com/media/sal/docs/96/f5_%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%94%20%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA%20%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA%20-%2011%205%20(2).doc