קבצים

https://kfar-giladi.webaxy.com/media/sal/docs/42/f5_%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94.docx