קבצים

https://kfar-giladi.webaxy.com/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=390038_kfargiladi&act=search2&dbid=rain&query=sort%3CD%3Ef7%3CD%3Erevsort%3CD%3E1