קבצים

https://kfar-giladi.webaxy.com/media/sal/docs/72/f5_%D7%9E%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%99%20%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94%2028.3.doc