קבצים

https://kfar-giladi.webaxy.com/media/sal/docs/67/f5_%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98%20%D7%A7%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A1%D7%9E%D7%91%D7%9C%202014%20%D7%A4%D7%A1%D7%97.doc