קבצים

https://kfar-giladi.webaxy.com/media/sal/docs/66/f5_%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%207%204%2014.doc